Hem

ANNA KILLICK-BRANDT PSYKOTERAPI

Socionom & Leg. Psykoterapeut

Psykoterapi

Psykoterapi är en individuell samtalskontakt och ett samarbete där du tillsammans med mig försöker förstå dig utifrån dina unika känslomässiga upplevelser, livshistoria och aktuella livssituation.


Psykoterapi vilar på tanken att om vi kan få en större självkännedom så kan vi också känna oss mer trygga i oss själva och finna en större känslomässig balans i tillvaron och i våra relationer till andra.


Anledningarna att söka psykoterapi kan variera. Det kan vara så att du kan behöva sortera i alla intryck, känslor och tankar som gör att livet känns särskilt stressfyllt och utmattande. Det kan handla om svårigheter att sätta gränser, ”säga nej”, relationssvårigheter, ångest, nedstämdhet eller trauma, d v s händelser som har varit överväldigande och som inte ger dig ro.


Många av de psykologiska svårigheter som vi upplever och som hindrar oss från att leva ett liv som vi känner oss nöjda med, härstammar från livsmönster som vi bär med oss från tidigt i livet. Dessa livsmönster upprepas i flera av de aktuella sammanhang och relationer vi befinner oss i, ofta utan att vi själva förstår hur eller varför det sker. Via en förtroendefull och tillitsfull relation, skapas möjlighet att närma sig och undersöka svåra, ofta dolda, känslor och tankar och få hjälp med att sätta in dem i ett sammanhang som gör de mer begripliga och mindre farliga. På så sätt kan det också bli möjligt att förändra eller bryta med några av de hämmande mönster som vi utvecklat.


En psykoterapi kan vara av olika längd och omfattning. Det är något som vi kommer överens om tillsammans.